ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู องค์อากงกวงเพ้งเอี้ย (อากงกวงเพ้งไท้จื้อ หรือ อากงกวนเป๋งเอี้ย) องค์อากงจิวชาง (อากงจิวฉอง)

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู องค์อากงกวงเพ้งเอี้ย (อากงกวงเพ้งไท้จื้อ หรือ อากงกวนเป๋งเอี้ย) องค์อากงจิวชาง (อากงจิวฉอง)

ArKong310864

กราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู องค์อากงกวงเพ้งเอี้ย (อากงกวงเพ้งไท้จื้อ หรือ อากงกวนเป๋งเอี้ย) องค์อากงจิวชาง (อากงจิวฉอง) ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

ผมขอน้อมกราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านมาร่วมกันกราบขอพร และกราบขอให้พรที่ท่านกัลยาณมิตรกราบขอจากองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู องค์อากงกวงเพ้งเอี้ย (อากงกวงเพ้งไท้จื้อ หรือ อากงกวนเป๋งเอี้ย) องค์อากงจิวชาง (อากงจิวฉอง) จงประสบความสำเร็จทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

(ผมต้องกราบขอประทานโทษด้วยนะครับ ถ้าผมให้ข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดไป ได้โปรดให้อภัยผมด้วยนะครับผม กราบขอบพระคุณมากๆ นะครับผม)