ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ

ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ

ArLaoPae271261

ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ กราบขอบารมีท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

โอ้มเพียงขอให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จกับพรที่ท่านกราบขอให้ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะช่วยนะครับผม กราบขอให้พรนั้นสำเร็จทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม