ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4

ArKongYeeKoHong

https://youtu.be/mLJGLy8UW7U

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4 ผมขอน้อมกราบขอพร และกราบขอให้อากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4 ได้โปรดช่วยคุ้มครองกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

ArKongYeeKoHong 1

กราบขอให้กัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่านเฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะครับ กราบขอให้ทุกๆ ท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ArKongYeeKoHong 2

ทั้งนี้ บรรยากาศภายในศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4 (สถานที่ตั้งของศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮงนั้น ตั้งอยู่ที่เลขที่ 447 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร) นั้นร่มเย็น ร่มรื่น สงบ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงามมากๆ เลยครับผม

หมายเหตุ : นอกเหนือจากท่านกัลยาณมิตรจะสามารถเดินทางมากราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4 แล้ว ท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านยังสามารถเดินทางมากราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ได้ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง บริเวณถนนพลับพลาไชย ก.ท.ม. ได้เช่นกันน้าครับผม

สุดท้ายนี้ ผมขอน้อมกราบขอบารมีอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4 ได้โปรดช่วยคุ้มครองปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม