ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระแม่ตี่บ้อเนี้ย (ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่ธรณี ณ ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ชลบุรี

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระแม่ตี่บ้อเนี้ย (ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่ธรณี ณ ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ชลบุรี

ArTeeBoNia

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านพระแม่ตี่บ้อเนี้ย (ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่ธรณี ณ ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ชลบุรี พร้อมกับกราบขอพร และกราบขอให้ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี้ย (ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่ธรณี ณ ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ชลบุรี ได้โปรดช่วยคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ หลานชาย คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอให้ทุกๆ ท่านเฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ ประสบความสุข ความสำเร็จทุกๆ ประการด้วยนะครับผม (กราบขอให้ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี้ย (ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่ธรณี ณ ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ชลบุรี ได้โปรดให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครองปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อด้วยนะครับผม)

ArTeeBoNia 2

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม