ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว วันพุธนี้ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นวันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด) ของท่านพระแม่กิมบ้อเนี้ย (ท่านพระแม่กิมบ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่เอี่ยวตี่กิมบ้อ (ท่านพระแม่เอี่ยวตี้กิมบ้อ)

ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว วันพุธนี้ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นวันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด) ของท่านพระแม่กิมบ้อเนี้ย (ท่านพระแม่กิมบ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่เอี่ยวตี่กิมบ้อ (ท่านพระแม่เอี่ยวตี้กิมบ้อ)

ArKimBoNia

ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว

วันพุธนี้ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นวันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด) ของท่านพระแม่กิมบ้อเนี้ย (ท่านพระแม่กิมบ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่เอี่ยวตี่กิมบ้อ (ท่านพระแม่เอี่ยวตี้กิมบ้อ)

(ผมกราบขออนุญาต และกราบขอลงภาพของท่านพระแม่กิมบ้อเนี้ย (ท่านพระแม่กิมบ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่เอี่ยวตี่กิมบ้อ (ท่านพระแม่เอี่ยวตี้กิมบ้อ) ของทางศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ชลบุรี นะครับผม)

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระแม่กิมบ้อเนี้ย (ท่านพระแม่กิมบ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่เอี่ยวตี่กิมบ้อ (ท่านพระแม่เอี่ยวตี้กิมบ้อ)

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านพระแม่กิมบ้อเนี้ย (ท่านพระแม่กิมบ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่เอี่ยวตี่กิมบ้อ (ท่านพระแม่เอี่ยวตี้กิมบ้อ)

พร้อมกับกราบขอพร และกราบขอให้ท่านพระแม่กิมบ้อเนี้ย (ท่านพระแม่กิมบ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่เอี่ยวตี่กิมบ้อ (ท่านพระแม่เอี่ยวตี้กิมบ้อ) ได้โปรดช่วยคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ หลานชาย คุณน้าๆ คุณอาๆ และกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอให้ทุกๆ ท่านเฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ ประสบความสำเร็จทุกๆ ประการด้วยนะครับผม (กราบได้โปรดให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครองปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อด้วยนะครับผม)

ArKimBoNia 2

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม