ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

AJSienSaNga110864

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

AJSienSaNga110864 2

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

พร้อมกับกราบขอพร และกราบขอให้ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี ได้โปรดช่วยคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ หลานชาย คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอให้ทุกๆ ท่านเฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ ประสบความสำเร็จทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

ผมขอน้อมกราบขอบารมีท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครองปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม