ผ้ายันต์อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย รุ่น “ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย 10 กา”

ผ้ายันต์อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย รุ่น “ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย 10 กา”

Ar Lao Pae Rong Sri 010864

“คุณเฮา คุณเฮาพอจะทราบ หรือมีชื่อรุ่นผ้ายันต์อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย รุ่นนี้ ที่คุณพ่อธนาวุธ อัสดรธีรยุทธ์ คุณพ่อของคุณเฮาจัดสร้าง และกราบขออนุญาตถวายแด่อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย พร้อมกับกราบขออนุญาตแจกให้กับท่านกัลยาณมิตรในช่วงที่ผ่านมา ไหมครับ”

“ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านกัลยาณมิตรที่เคารพรักท่านนี้เป็นที่สุดเลยนะครับผม ผมลืมไปเลยครับ ทั้งนี้ ผมเลยกราบขออนุญาตขอตั้งชื่อรุ่นผ้ายันต์ฯ รุ่นที่คุณพ่อของผมจัดสร้างว่า รุ่น “ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย 10 กา” นะครับผม”

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียน ท่านเซียนแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวแปะ

กราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียน ท่านเซียนแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวแปะ ได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา ผม และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีพลานามัยที่สมบูรณ์กันทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

กราบขอบารมีอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียน ท่านเซียนแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวแปะ ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม