“ฮู้กระดาษ “ปออิ๋วเผ่งอัง” ยุคดั้งเดิม แบบเล็ก” ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

“ฮู้กระดาษ “ปออิ๋วเผ่งอัง” ยุคดั้งเดิม แบบเล็ก” ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

Arkong240463 3

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม