กราบขออนุญาตเผยแพร่ภาพถ่ายในงานพิธีแห่ท่านเทพเจ้าฯ ของทางศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เชียงฮวด) เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 เขตสาทร กทม.

กราบขออนุญาตเผยแพร่ภาพถ่ายในงานพิธีแห่ท่านเทพเจ้าฯ ของทางศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เชียงฮวด) เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 เขตสาทร กทม.

ArKongArMa270764

กราบขออนุญาตเผยแพร่ภาพถ่ายในงานพิธีแห่ท่านเทพเจ้าฯ ของทางศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เชียงฮวด) เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 เขตสาทร กทม. ในช่วงที่ผ่านมา ปีหนึ่ง (ผมต้องกราบขอประทานโทษ และกราบขอประทานอภัยเป็นที่สุดเลยนะครับ ที่ผมไม่ทราบว่า เป็นภาพถ่ายในงานพิธีแห่ท่านเทพเจ้าฯ ปีไหนนะครับผม)

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านเทพเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เชียงฮวด) เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 เขตสาทร กทม.

และกราบขอให้ท่านเทพเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เชียงฮวด) เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 เขตสาทร กทม. ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครอง คุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา ผม และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สมหวังทุกๆ ประการ เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมขอน้อมกราบขอบารมีท่านเทพเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เชียงฮวด) เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 เขตสาทร กทม. ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม