กราบขออนุญาตเผยแพร่ภาพถ่ายเพิ่มเติมในงานพิธีแห่ท่านเทพเจ้าฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2537 ที่ผ่านมา ในงานพิธีเฉลิมฉลองงานบูรณะและปิดทององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

กราบขออนุญาตเผยแพร่ภาพถ่ายเพิ่มเติมในงานพิธีแห่ท่านเทพเจ้าฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2537 ที่ผ่านมา ในงานพิธีเฉลิมฉลองงานบูรณะและปิดทององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

ArKong260764

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม