ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว “กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง” “องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู” “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว

“กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง” “องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู” “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย”

ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

ArKong220664

“ออนี ออนี ออนี กวง เอี้ย กง ปอห่อ ปอห่อ (กราบขออนุญาตเรียนขอพรโดยบอกชื่อของกัลยาณมิตร และครอบครัว หรือคนรู้จัก ตามด้วยพรที่ท่านต้องการกราบขอให้อากงท่านเทพเจ้ากวนอูช่วยในเรื่องต่างๆ)”

วันนี้เป็นวันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด หรืออากงแซ) ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองผม คุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีพลานามัยที่สมบูรณ์กันทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู กราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

และกราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองผม คุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีพลานามัยที่สมบูรณ์กันทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

(อีกหนึ่งตำนานความเชื่อ ซึ่งผมเองก็แปลกแต่จริง โดยเฉพาะวันที่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านลับง้าวมังกรเขียว หรือ ง้าวมังกรจันทร์ฉงาย ซึ่งเป็นอาวุธโบราณ และเป็นอาวุธคู่กายขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (ซึ่งปกติจะตรงกับวันที่ 13 เดือน 5 ตามปฏิทินจีน) โดยเราจะเรียกวันดังกล่าวนี้ว่า “วันลับง้าวขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู” และที่มหัศจรรย์ในวันดังกล่าว คือเราจะเห็นปรากฏการณ์และเหตุมหัศจรรย์เกี่ยวกับ “ฝนตก” ในช่วงเวลาดังกล่าว และหลังจากองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านลับง้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วท้องฟ้าจะกลับมาสว่างเหมือนปกติครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ครับผม)

ตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน รับฟัง และพิจารณาข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง กราบขอบพระคุณเป็นที่สุดเลยนะครับผม

(และในวันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด หรืออากงแซ) ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ตามปฎิทินจีนปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 02 สิงหาคม 2564)

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม