กราบขอพรท่านท้าวกุเวรมหาราช หรือท่านท้าวเวสสุวรรณ

กราบขอพรท่านท้าวกุเวรมหาราช หรือท่านท้าวเวสสุวรรณ

Than Tao Wetsuwan

ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านท้าวกุเวรมหาราช หรือท่านท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) ได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองผม คุณพ่อ คุณแม่ และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีพลานามัยที่สมบูรณ์กันทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

กราบขอบารมีท่านท้าวกุเวรมหาราช หรือท่านท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม