ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม และผ้ายันต์ลุยไฟโค้วโต่วฮู้ ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม และผ้ายันต์ลุยไฟโค้วโต่วฮู้ ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

ArKong180464

บทเรียนชีวิตในวัยเยาว์ช่วงหนึ่งที่เรายังคงจดจำได้เป็นอย่างดี และเป็นเรื่องราวที่ช่วยเติมเต็มความสุขในวันวาน และในวันนี้ที่เราได้มีโอกาสร่วมสืบสานตำนานผ้ายันต์ฯ ยุคต้น หรือ ยุคดั้งเดิมที่ยิ่งใหญ่ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน อีกครั้งหนึ่งในแบบผ้ายันต์ฯ ย้อนยุค

โดยวัตถุมงคลขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน นั้นมีมากมาย และหลากหลายแบบ อีกทั้งตอนนี้ได้ตกทอดมาสู่มือลูกหลาน (รุ่นลูก รุ่นหลาน) ของท่านลูกศิษย์ฯ ซึ่งด้วยความเคารพ นับถือ และหวงแหนดั่งเช่นคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพ่อ คุณแม่ และเครือญาติที่ได้รับมอบสืบต่อกันมา

ตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน รับฟัง และพิจารณาข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง กราบขอบพระคุณเป็นที่สุดเลยนะครับผม

ArKong180464 2

ในช่วงที่ผ่าน เราได้ร่วมสืบสานตำนานผ้ายันต์ฯ ที่โด่งดังในอดีตในแบบย้อนยุค 2 แบบ ได้แก่ ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย ย้อนยุค และผ้ายันต์ผ้ายันต์ลุยไฟโค้วโต่วฮู้ ย้อนยุค ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นที่สุดที่เราได้มีโอกาสร่วมสืบสานตำนานที่ยิ่งใหญ่นี้ และเป็นการช่วยเผยแพร่ตำนานผ้ายันต์ฯ ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม และผ้ายันต์ฯ ย้อนยุคทั้ง 2 แบบนี้ให้กับท่านลูกศิษย์ฯ และท่านกัลยาณมิตรได้รับทราบว่า ผ้ายันต์ฯ ย้อนยุคทั้ง 2 แบบนี้ ได้มีการเขียนขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของต้นแบบผ้ายันต์ฯ ย้อนยุค ที่เขียนมาจากผ้ายันต์ฯ ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม โดยได้รับความเมตตา กรุณาจาก“อากู๋สี่” หรืออากู๋จั๊กเซี้ยะ แซ่เฮ้ง (จักเซี้ย แซ่เฮ้ง) ซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นพี่ชายบุญธรรมของคุณแม่ผมครับ อีกทั้งท่านยังเป็นลูกศิษย์ฯ อีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ และได้รับมอบหมายหน้าที่หลักอีกท่านหนึ่งให้เป็นคนเขียนอักษรลงบนผืนผ้ายันต์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู เพื่อแจกจ่ายให้กับท่านลูกศิษย์ฯ ในสมัยนั้นในยุคของอาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ” ซึ่งท่านมีองค์ประทับของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู และเคยมีการประทับทรงองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ภายในศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงหลายสิบปีก่อน

ArKong180464 3

ด้วยความเมตตา กรุณา และช่วยเหลือของ “อากู๋สี่” หรืออากู๋จั๊กเซี้ยะ แซ่เฮ้ง (จักเซี้ย แซ่เฮ้ง) ทำให้เราสามารถจัดสร้างผ้ายันต์ฯ ย้อนยุคได้สำเร็จในช่วงที่ผ่านมา พร้อมกับได้มีการสานต่อตำนานผ้ายันต์ฯ ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม ในแบบย้อนยุคอีกครั้งหนึ่ง ร่วมกับท่านลูกศิษย์ฯ และท่านกัลยาณมิตรท่านอื่นๆ ด้วยครับผม

เราเองขอกราบน้อมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างมากมายเกี่ยวกับผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม และผ้ายันต์ลุยไฟโค้วโต่วฮู้ ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ซึ่งตามที่เราได้ให้ข้อมูลเสมอมาว่า วัตถุมงคลขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสานนั้นมีมากมาย และหลากหลายแบบนะครับผม

ArKong180464 4

ดังนั้น ถ้าจะระบุ หรือฟันธงว่า ผ้ายันต์ฯ ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิมนี้ ไม่ใช่ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน เราจึงกราบขอน้อมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างเหล่านี้ทั้งหมด เพราะเราได้ให้ข้อมูลในส่วนที่เราทราบหมดแล้วครับผม

ส่วนถ้าเป็นผ้ายันต์ฯ แบบย้อนยุคนั้น ผมกราบเรียนแจ้งให้ท่านลูกศิษย์ฯ และท่านกัลยาณมิตรทราบเสมอมาว่า ผม และครอบครัวของผม และเครือญาติของผม เป็นผู้จัดสร้างครับผม

“เราได้ดำเนินการในส่วนของเรา พร้อมกับให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ และที่สำคัญ เราได้ร่วมสืบสานตำนานผ้ายันต์ฯ ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตอีกครั้งในแบบย้อนยุคแล้วครับ ดังนั้น เราจึงขอน้อมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างในทุกๆ เรื่องเลยนะครับผม และกราบเรียนเชิญท่านลูกศิษย์ฯ และท่านกัลยาณมิตรมาร่วมกันสืบสานตำนานผ้ายันต์ฯ ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตร่วมกันนะครับผม”

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

และกราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อท่านลูกศิษย์ฯ และท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม