สกู๊ตเตอร์พรีเมี่ยมใหม่ “VESPA GTS SUPER TECH” (B1398 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 18-24 พ.ย. 2562)

สกู๊ตเตอร์พรีเมี่ยมใหม่ “VESPA GTS SUPER TECH”

B1398 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 18-24 พ.ย. 2562

B1398

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1398 ประจำวันที่ 18-24 พ.ย. 2562