ยนตรกรรมสั่งผลิตพิเศษ โรลส์-รอยซ์ ครองใจลูกค้าทั่วโลก (B1397 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 11-17 พ.ย. 2562)

ยนตรกรรมสั่งผลิตพิเศษ โรลส์-รอยซ์ ครองใจลูกค้าทั่วโลก

B1397 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 11-17 พ.ย. 2562

B1397

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1397 ประจำวันที่ 11-17 พ.ย. 2562