สเตฟาน สโลโบดา ผอ.ฝ่ายบริการหลังการขายคนใหม่ของบีเอ็ม (B1395 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 28-03 พ.ย. 2562)

สเตฟาน สโลโบดา ผอ.ฝ่ายบริการหลังการขายคนใหม่ของบีเอ็ม

B1395 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 28-03 พ.ย. 2562

B1395

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1395 ประจำวันที่ 28-03 พ.ย. 2562