บีเอ็มประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในไทย (B1390 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 23-29 ก.ย. 2562)

บีเอ็มประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในไทย

B1390 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 23-29 ก.ย. 2562

B1390

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1390 ประจำวันที่ 23-29 ก.ย. 2562