แกร็บ เชิญชวนสตาร์ทอัพไทย ร่วมสมัครโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพ “แกร็บ เวนเจอร์ส เวโลซิตี” (B1370 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 06-12 พ.ค. 2562)

แกร็บ เชิญชวนสตาร์ทอัพไทย ร่วมสมัครโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพ “แกร็บ เวนเจอร์ส เวโลซิตี” 

B1370 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 06-12 พ.ค. 2562

B1370

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1370 ประจำวันที่ 06-12 พ.ค. 2562