ส่องรถใหม่ในงาน Big Motor Sale 2018 (B1334 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 27-02 ก.ย. 2561)

ส่องรถใหม่ในงาน Big Motor Sale 2018

B1334 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 27-02 ก.ย. 2561

B1334

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1334 ประจำวันที่ 27-02 ก.ย. 2561