กลุ่มมิตรผลจัดสัมมนา “Mitr Phol Top Talk 2018” เดินเกมรุกปรับองค์กรฯ สู่ยุคนวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจ (B1317 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 30-06 พ.ค. 2561)

กลุ่มมิตรผลจัดสัมมนา “Mitr Phol Top Talk 2018” เดินเกมรุกปรับองค์กรฯ สู่ยุคนวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจ

B1317 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 30-06 พ.ค. 2561

B1317

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1317 ประจำวันที่ 30-06 พ.ค. 2561