บีเอ็มฯ เดินหน้างาน CSR สานต่อโครงการ "แคร์ ฟอร์ วอเตอร์" ปี 2 (B1283 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 04-10 ก.ย. 2560)

บีเอ็มฯ เดินหน้างาน CSR สานต่อโครงการ "แคร์ ฟอร์ วอเตอร์" ปี 2

B1283 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 04-10 ก.ย. 2560

B1283

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1283 ประจำวันที่ 04-10 ก.ย. 2560

บีเอ็มฯ เดินหน้างาน CSR สานต่อโครงการ "แคร์ ฟอร์ วอเตอร์" ปี 2

ตลาดรถยนต์บีเอ็มฯ ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะครึ่งปีแรกของปี 2560 นี้ บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายได้สูงเป็นประวัติการณ์ด้วยยอดรวมจากบีเอ็มดับเบิลยู และมินิ จำนวน 4,888 คัน ซึ่งเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 33% ขณะที่ยอดจำหน่ายโดยรวมของปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยยอดส่งมอบรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู และมินิ จำนวน 7,923 คัน และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขาย 1,819 คัน

นอกจากการประกอบ เปิดตัว และจัดจำหน่ายรถยนต์แล้ว งานด้านซีเอสอาร์นั้นบีเอ็มฯ ถือได้ว่าเป็นอีก 1 บริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเสมอมา อีกทั้งยังร่วมให้การสนับสนุนในโครงการ "แคร์ ฟอร์ วอเตอร์" มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โครงการดังกล่าวนี้ได้เริ่มเปิดตัวในประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมาด้วยเป้าหมายในการมอบการเข้าถึงน้ำสะอาดให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน โดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ร่วมกับผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ ส่งมอบระบบการกรองน้ำจำนวน 1,930 ชุด และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำให้แก่คนไทย 193,000 คน ใน 25 ชุมชนทั่วประเทศ เช่น โรงเรียน และสาธารณสุขชุมชน

มร.สเตฟาน ทอยเชอร์ต ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และมร.เจฟฟรีย์ กอดิอาโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และโรงงานในจังหวัดระยอง มอบระบบการกรองน้ำให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 จังหวัดระยอง โดยมีแผนที่จะร่วมกับผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวให้แก่ชุมชนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ด้วยเป้าหมายที่จะส่งมอบระบบการกรองน้ำอย่างน้อย 5,000 ชุด ซึ่งสามารถยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านกว่า 500,000 คนในประเทศไทย ภายในช่วง 2 ปีนี้

โครงการ "แคร์ ฟอร์ วอเตอร์" นี้เป็นความร่วมมือระหว่างบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และ Waves For Water องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสัญชาติอเมริกาที่มุ่งเน้นในการมอบการเข้าถึงน้ำสะอาดให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนรอบโลก ซึ่งในปัจจุบันความช่วยเหลือดังกล่าวได้ไปถึงชุมชนในประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย เม็กซิโก สาธารณรัฐประชาชนจีน และแอฟริกาใต้ โดยจุดมุ่งหมายและพันธกิจของโครงการดังกล่าวนี้ คือการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และลดปัญหาความยากจน

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับงานกิจกรรมเพื่อสังคม และนับได้ว่าโครงการ "แคร์ ฟอร์ วอเตอร์" นี้เป็นส่วนหนึ่งในงานกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยตัวแทนจากบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย รวมทั้งผู้จัดจำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูทั่วประเทศ และองค์กร Waves For Water ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านจากแต่ละชุมชนในการติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือแก่ 17 ชุมชนที่ขาดแคลนด้วยการบริจาคเครื่องกรองน้ำมากกว่า 1,300 ชุด ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านถึง 144,000 คนผ่านทางการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด นอกจากนี้ เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่องสามารถใช้กรองน้ำสะอาดสำหรับ 100 คน ซึ่งชาวบ้านยังสามารถถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการน้ำดังกล่าวไปสู่ชุมชนอื่นๆ ได้เช่นกัน