ปตท. ชวนตรวจสภาพรถยนต์ฟรีกับโครงการ PTT Engine Tune Up

ปตท. ชวนตรวจสภาพรถยนต์ฟรีกับโครงการ PTT Engine Tune Up

PTT080458

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน (คนกลาง) พร้อมด้วย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนซ้าย) และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเปิดโครงการตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน หรือ PTT Engine Tune Up ซึ่ง ปตท. จะเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรี 25 รายการ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. 55 แห่งทั่วประเทศ และบริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี 15 รายการที่ศูนย์ Pro Check 66 แห่ง และ PTT Fit Auto 14 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ปตท. ในราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายนศกนี้ เพื่อร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จากการตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมตามมาตรฐานก่อนการเดินทางทุกครั้ง นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุนโครงการรวมพลังหารสอง “เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน ภารกิจ 1 ล. 5 ป.” ของกระทรวงพลังงาน Ptt station 2

 

Procheck 2