กลุ่ม ปตท. ชวนคอกาแฟรักษ์โลก นำร่องใช้แก้วใสจากพลาสติกชีวภาพ ทำจากพืช 100% ย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม ปตท. ชวนคอกาแฟรักษ์โลก นำร่องใช้แก้วใสจากพลาสติกชีวภาพ ทำจากพืช 100% ย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ptt230358 1

นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และ Mr.Steve Davis Marketing Director บริษัท เนเจอร์เวิร์คส์ จำกัด (Nature Works) ร่วมเปิดตัว แก้ว อเมซอน ไบโอ คัพ (Amazon Bio Cup) แบบใส สำหรับเครื่องดื่มเย็น ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ IngeoTM ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติก PLA ที่ทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้ อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 67% โดยในระยะแรกจะนำร่องทดลองใช้ในร้าน คาเฟ่ อเมซอน 5 สาขา บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. และอาคาร Energy Complex ถนนวิภาวดี ประมาณจำนวนแก้วที่คาดว่าจะใช้ 450,000 ใบต่อปี ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับการลดการใช้น้ำมันได้กว่า 6,500 ลิตร

Ptt230358 2

ทั้งนี้ พลาสติกชีวภาพ IngeoTM ผลิตจากพืช ซึ่งสามารถปลูกหมุนเวียน ทดแทนใหม่ได้ ย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการหมัก (Compostable) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถสลายตัวได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เหลือตกค้างเป็นขยะ โดยนวัตกรรมแก้ว อเมซอน ไบโอ คัพ แบบใสนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของ กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และบริษัท เนเจอร์เวิร์คส์ จำกัด

Ptt230358 3