ปตท. สนองกระทรวงพลังงานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรปลูกปาล์ม

ปตท. สนองกระทรวงพลังงานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรปลูกปาล์ม

Ptt231058

รับซื้อน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น 10 ล้านลิตร ในช่วงน้ำมันปาล์มล้นตลาด ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้น

           นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศตกต่ำลง เนื่องจากปริมาณล้นตลาด ปตท. ได้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงพลังงานในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มที่ได้รับผลกระทบ โดย ปตท. ได้จัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซล 100% หรือ B100 ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เพิ่มเติมอีก 10 ล้านลิตร ตามกำลังความสามารถในการจัดเก็บสูงสุดของ ปตท. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนำมาหมุนเวียนกับน้ำมันที่รับซื้ออยู่ในปัจจุบันประมาณ 38 ล้านลิตรต่อเดือน โดยใช้งบประมาณเพื่อการจัดซื้อและจัดเก็บเพิ่มเติมเป็นเงินกว่า 270 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

Ptt231058 2

“ปตท. พร้อมสนองนโยบายรัฐด้านความความมั่นคงทางพลังงานและดูแลสังคม  ซึ่งนอกจากช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทางเลือกกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย” นายอรรถพลกล่าว