เปิด Safety Day ครั้งที่ 24 ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยคลัง ปตท.

เปิด Safety Day ครั้งที่ 24 ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยคลัง ปตท.

Ptt200858

สร้างความมั่นใจในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยแก่เยาวชนและประชาชน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันความปลอดภัย สายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม หน่วยธุรกิจน้ำมัน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558” พร้อมด้วย นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และการดำเนินงานของ ปตท. ภายใต้นโยบาย “คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม”

 

“วันความปลอดภัย สายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม หน่วยธุรกิจน้ำมัน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558” หรือ Safety day ของ ปตท. จัดขึ้นหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ณ คลัง ปตท. ทั่วประเทศ โดยผู้ร่วมกิจกรรมภายในงานจะได้รับความรู้ผ่านนิทรรศการ และการสาธิตระบบความปลอดภัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และส่งเสริมอาชีพของชุมชนด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพ ราคาพิเศษจากชุมชนในจังหวัดชลบุรี อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 46 ทุน ให้กับเยาวชนจาก 8 สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศ

นายสรัญฯ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 35 ปี ของ ปตท. เราตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย โดยยึดถือเป็นนโยบายหลักในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เห็นได้จากในปีนี้คลัง ปตท. ได้รับรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศยาวนานที่สุด 19 ปีซ้อน โดยได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Ptt200858 3

ปตท. พร้อมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากภารกิจหลักในการดูแลความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศแล้ว ปตท.ยังมุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กล่าวในตอนท้าย

Ptt200858 2