ปตท. รับมอบประกาศนียบัตร โครงการ T-VER สาขาป่าไม้

ปตท. รับมอบประกาศนียบัตร โครงการ T-VER สาขาป่าไม้

ปตท. รับมอบประกาศนียบัตร โครงการ T-VER สาขาป่าไม้

คุณสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตร โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) สาขาป่าไม้ ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

โดยสถาบันปลูกป่า ปตท. ได้เสนอพื้นที่ปลูกป่า ต.ป่ายุบ ใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าแห่งแรกของ ปตท. เข้าร่วมโครงการและผ่านการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER สาขาป่าไม้ เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศไทย ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม T-VER จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคาร์บอนเครดิตได้