สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2561-2562

สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2561-2562

PTT291160

สถาบันวิทยสิริเมธี สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิจัยอย่างแท้จริง รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 4 สาขา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้แก่ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดเปิดเรียนในเดือน ส.ค. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.vistec.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ม.ค. 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 033-014-116