บางจากฯ เพิ่มปั๊มขายข้าวเกษตรกร

บางจากฯ เพิ่มปั๊มขายข้าวเกษตรกร

Bangchak091159

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมการขายข้าวหอมมะลิที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาวิภาวดีรังสิต โดยมีตัวแทนสหกรณ์การเกษตรที่นำข้าวมาจำหน่ายมาแสดงความขอบคุณที่บางจากฯ ให้การสนับสนุนข้าวของเกษตรกรในภาวะราคาตกต่ำ ซึ่งบางจากฯ จะขยายพื้นที่จำหน่ายให้ครบทุกปั๊มในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และอีก 100 แห่ง ใน 10 จังหวัด ภาคกลาง ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้จะนำข้าวหอมมะลิกว่า 160 ตันมาเป็นของสมนาคุณลูกค้าที่มาเติมน้ำมันบางจากตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป