นิตยสาร Nikkei Asian Review ร่วมกับสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thammasat Business School และเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ จัดงานเสวนา “Era of the AEC: Scenarios, Stakes and Strategies”

 

นิตยสาร Nikkei Asian Review ร่วมกับสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thammasat Business School และเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ จัดงานเสวนา “Era of the AEC: Scenarios, Stakes and Strategies” ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ณ ห้อง Athenee Crystal Ballroom ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ

dokbia1

งานเสวนาครั้งนี้เริ่มด้วยการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และการเสวนาโดยผู้นำองค์กรธุรกิจ ผู้บริหาร และนักวิชาการชั้นนำระดับอาเซียนถึงวิสัยทัศน์ มุมมองต่อโอกาส ปัญหา การขับเคลื่อน และการเตรียมความพร้อมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม ระดับภูมิภาค, บทบาทของเออีซีในการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคอาเซียน, กลยุทธ์องค์กรในการดำเนินธุรกิจ, อุปสรรคต่างๆ ที่ผู้บริหารคาดการณ์ไว้ ฯลฯ

สำหรับรายชื่อผู้นำเสวานามีอาทิ คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คุณทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย, คุณพิพิธ เอนกนิธิ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย, คุณสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์, คุณ Jayant Menon - Lead Economist, ธนาคาร Asian Development Bank, คุณ Kyoichi Tanada - President, Toyota Motor Thailand, คุณ Darren Buckley - Country Head, Citibank Thailand, คุณ Serge Pan – Executive Chairman, Yoma Strategic Holdings และ คุณ Pak Lino - President Director, PT Pelabuhan Indonesia II

นอกจากนี้ งานเสวนาเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังสอบถามปัญหาข้อสงสัยในประเด็นเออีซีต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมบู๊ธขององค์กรผู้สนับสนุนงานเสวนาในครั้งนี้