"เอ็มดีฯ อังคณา" แถลงผลการดำเนินงาน ธอส. ปี 2557 / พร้อมเผยยุทธศาสตร์นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

"เอ็มดีฯ อังคณา" แถลงผลการดำเนินงาน ธอส. ปี 2557 / พร้อมเผยยุทธศาสตร์นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

"เอ็มดีฯ อังคณา" แถลงผลการดำเนินงาน ธอส. ปี 2557 / พร้อมเผยยุทธศาสตร์นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

คุณ อังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แถลงการณ์ผลการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งสามารถปล่อยสินเชื่อทะลุเป้าได้ถึง 142,697 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 ถึง 15,858 ล้านบาท และเกินเป้าหมายในปี 2557 ซึ่งตั้งเอาไว้ที่ 134,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 8,697 ล้านบาท พร้อมเผยยุทธศาสตร์นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

“การเดินหน้า ยุทธศาสตร์เชิงรุกนั้น เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศทุกด้าน ควบคู่กับกลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยร่วมมือกับพันมิตร และคู่ค้าในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทุกระดับ และเดินหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานการบริการที่ดีทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อ เนื่อง ภายใต้แนวคิด "ธอส. บริการด้วยหัวใจ"” “ท่านเอ็มดีฯ อังคณา” ย้ำ

ทั้ง นี้ ธอส. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักปี 2557 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข สำหรับลูกค้าเดิมที่มีประวัติการผ่อนชำระดี ซึ่งจะได้รับสิทธิ์กู้เพิ่ม และโครงการสินเชื่อ ธอส. มีบ้าน มีสุข 1 และ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษคงที่ 3.50% นาน 2 ปีแรก เป็นต้น

"เอ็มดีฯ อังคณา" แถลงผลการดำเนินงาน ธอส. ปี 2557 / พร้อมเผยยุทธศาสตร์นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ     "เอ็มดีฯ อังคณา" แถลงผลการดำเนินงาน ธอส. ปี 2557 / พร้อมเผยยุทธศาสตร์นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

"เอ็มดีฯ อังคณา" แถลงผลการดำเนินงาน ธอส. ปี 2557 / พร้อมเผยยุทธศาสตร์นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ     "เอ็มดีฯ อังคณา" แถลงผลการดำเนินงาน ธอส. ปี 2557 / พร้อมเผยยุทธศาสตร์นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ