TIP ห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มอบประกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

TIP ห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

มอบประกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

Tip170663

คุณประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จำนวน 6,000 กรมธรรม์ เพื่อแทนความห่วงใย รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ (SCOT) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ไปรับผู้ป่วยโควิด - 19 โดยมี นายแพทย์หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ