บริการใหม่ล่าสุด...ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป ทีเอ็มบี ทัช รับรายงานทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ สอดรับมาตรการลดความเสี่ยงวิกฤติ COVID-19 และวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

บริการใหม่ล่าสุด...ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป ทีเอ็มบี ทัช รับรายงานทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ

สอดรับมาตรการลดความเสี่ยงวิกฤติ COVID-19 และวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

Cr110563

เครดิตบูโรเพิ่มช่องทางใหม่ล่าสุด ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช รับรายงานข้อมูลเครดิตของตนเองในรูปแบบ E-Credit report ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ หรือรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ ครบทุกข้อมูลด้านสินเชื่อ สถานะบัญชี ได้แบบง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา สอดรับมาตรการลดความเสี่ยงวิกฤติ COVID-19 และวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า “เครดิตบูโรมุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด...ได้เพิ่มช่องทาง บริการตรวจข้อมูลเครดิตออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช (TMB TOUCH) รับรายงานทางอีเมลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ได้ภายใน 3 วันทำการ หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ ครบทุกข้อมูลด้านสินเชื่อ (หนี้สิน) สถานะบัญชี นับว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีการปรับพฤติกรรมวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และจะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำธุรกรรมออนไลน์ในระยะยาว จึงเพิ่มช่องทางเพื่อเข้าถึงการทำธุรกรรมสินเชื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้บริการดังกล่าวได้ทุกที่ทุกเวลา ลดภาระการเดินทาง รักษาระยะห่าง (Social Distancing) และลดภาวะเสี่ยงต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เครดิตบูโรเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเครดิต เพื่อให้ทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่างๆ และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองและเพื่อป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบันอีกด้วย”

Cr110563 2

สำหรับวิธีการขอยื่นตรวจเครดิตบูโรของตนเอง ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าที่ไปที่แอป “ทีเอ็มบี ทัช (TMB TOUCH)” เลือก “เมนูอื่นๆ” และ “ขอข้อมูลเครดิตบูโร” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบขอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รับผลทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ เป็นข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) หรือ 2) รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ เป็นข้อมูลเครดิตรูปแบบเอกสาร หลังจากนั้น ให้ท่านตรวจสอบที่อยู่ และ/หรือ อีเมล/เบอร์โทรศัพท์ หากไม่ถูกต้อง กรุณาทำการแก้ไข ตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดชำระค่าธรรมเนียมจากบัญชีของท่าน และตรวจสอบข้อมูลเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง หรือรายละเอียดขั้นตอนได้ที่ www.ncb.co.th เมนู ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป TMB TOUCH ทั้งนี้ หากไม่ได้รับรายงานภายในกำหนด โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทีเอ็มบี โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com

Cr110563 3