มอบ 6,000,000 บาท มูลนิธิสุทธธรรมวินิตส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาสังคม สนับสนุน “โครงการศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท” ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มอบ 6,000,000 บาท มูลนิธิสุทธธรรมวินิตส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาสังคม สนับสนุน “โครงการศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท” ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Tip240462 2

ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ประธาน คุณสนธยา วิมลจิตต์ รศ.นริส ชัยสูตร ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ในฐานะกรรมการมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิสุทธธรรมวินิตส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาสังคม สนับสนุนเงินบริจาคให้ “โครงการศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท” โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวนเงิน 6,000,000 บาท โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ