ออมสิน จัดงาน ครบรอบ 105 ปี “1 เมษายน 2561” แจก “กระปุกออมสินต่อยอดการออม” เมื่อฝากเงินด้วยตนเอง 500 บาท พร้อมมอบ 5,000 บาท เป็นเงินขวัญถุงให้เด็กเกิด 1 เมษายน ที่ตั้งชื่อว่า “ออมสิน”

ออมสิน จัดงาน ครบรอบ 105 ปี “1 เมษายน 2561”

แจก “กระปุกออมสินต่อยอดการออม” เมื่อฝากเงินด้วยตนเอง 500 บาท

พร้อมมอบ 5,000 บาท เป็นเงินขวัญถุงให้เด็กเกิด 1 เมษายน ที่ตั้งชื่อว่า “ออมสิน”

GSB300361 2

ธนาคารออมสิน จัดงานวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ 105 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษเมื่อเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินประเภทใดก็ได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ยกเว้นสาขาที่ตั้งอยู่ในส่วนราชการจะเปิดให้บริการฝากเงินและแจกกระปุกออมสินต่อยอดการออมในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 รับของที่ระลึกเป็น “กระปุกออมสินต่อยอดการออม เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” 1 ใบ ต่อ 1 บัญชี (ของมีจำนวนจำกัด)

และพิเศษสุด ทางธนาคารจะมอบเงินขวัญถุง 500 บาท ให้เด็กแรกเกิดที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2561 หรือเด็กที่เกิด 1 เมษายน 2561 และตั้งชื่อว่า “ออมสิน” จะได้รับทุนประเดิม 5,000 บาท เพียงนำสูติบัตรของเด็กพร้อมด้วยทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดามารดามาแสดงที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน ภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และจะเก็บเงินทุนประเดิมนี้ไว้จนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ GSB Call Center โทร.1115 หรือ www.gsb.or.th