ธนาคารออมสิน “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน”

ธนาคารออมสิน “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน”

GSM231160

ธนาคารออมสินขอส่งความสุขส่งท้ายปีเก่าด้วยการมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกท่าน ซึ่งก็คือ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.40% ต่อปี เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำร้อยละ 1.647 ต่อปี ฝากได้ทั้งเด็กที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป และผู้ใหญ่ทุกท่านหรือนิติบุคคลทุกแห่ง โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆ ไม่เสียภาษี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ GSB Call Center 1115 และสามารถติดตามได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินได้ทุกช่องทางได้แก่ www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน