ธนาคารกลางจีนศึกษาดูงานเครดิตบูโรไทย

ธนาคารกลางจีนศึกษาดูงานเครดิตบูโรไทย

CR191060

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) โดยนายเผด็จ เจริญศิวกรณ์ (ที่สองจากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Madam Wang XiaoLei (กลาง) Deputy Director-General จาก Credit Reference Center ของธนาคารกลางจีน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับธุรกิจเครดิตบูโรในประเทศไทย และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต ณ สำนักงานเครดิตบูโร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560