ออมสินชี้แจงข่าวเลข 8, 28 ไม่เกี่ยวกับออมสิน

ออมสินชี้แจงข่าวเลข 8, 28 ไม่เกี่ยวกับออมสิน

GSB080860

รายงานข่าวจากธนาคารออมสินแจ้งว่า ตามที่ได้มีข้อความเผยแพร่ทางสื่อ Social Line อ้างชื่อธนาคารออมสินและอ้างอิงถึงสถาบัน เกี่ยวกับเลข 8 เลข 28 ในบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าใครมีให้ไปรับเงินได้ฟรีที่ธนาคารออมสินนั้น ต่อเรื่องดังกล่าวธนาคารออมสิน ขอชี้แจงว่า ข้อความและการกระทำดังกล่าวธนาคารออมสินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น โดยขอย้ำว่าข้อความหรือข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและขอให้หยุดแชร์ข้อความดังกล่าวทันที เนื่องจากส่วนหนึ่งของข้อความมีการอ้างถึงสถาบัน ทำให้ผู้กระทำและผู้เผยแพร่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นอกจากนั้นยังทำให้ธนาคารออมสินเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วย ดังนั้น หากผู้ใดทราบเบาะแสที่มาของข้อความดังกล่าวโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1115 เพื่อที่ธนาคารฯ จะได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ