TRC มอบรถเข็นให้แก่คนพิการ ณ มูลนิธิคนพิการไทย

TRC มอบรถเข็นให้แก่คนพิการ ณ มูลนิธิคนพิการไทย

TRC250760

เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC ร่วมมอบรถเข็นจำนวน 10 คัน ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย จ.นนทบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป