ครั้งแรกในประเทศไทยกับเว็บไซต์ "มันหนี้" หรือ "Thai Debt Money"

ครั้งแรกในประเทศไทยกับเว็บไซต์ "มันหนี้" หรือ "Thai Debt Money"

Cr180760 4

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม (ที่สองซ้าย) คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายสุรพล โอภาสเสถียร (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการเว็บไซต์ "มันหนี้" หรือ "Thai Debt Money" ด้วยแนวคิด "หนี้เป็นได้ เรียนรู้ได้ ด้วยความเข้าใจ" มุ่งส่งเสริมให้ความรู้การเงิน บริหารจัดการหนี้สินให้กลุ่มประชาชนที่มีภาระหนี้สิน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างวินัยการเงินที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุขุมวิท เทอมินอล 21 เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมสนับสนุนโครงการเว็บไซต์ "มันหนี้" หรือ "Thai Debt Money" ด้วยแนวคิด "หนี้เป็นได้ เรียนรู้ได้ ด้วยความเข้าใจ" มุ่งส่งเสริมให้ความรู้การเงิน บริหารจัดการหนี้สินให้กลุ่มประชาชนที่มีภาระหนี้สิน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างวินัยการเงินที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ เว็บไซต์ "มันหนี้" หรือ "Thai Debt Money" ด้วยแนวคิดง่ายๆ คือ "หนี้เป็นได้ เรียนรู้ได้ ด้วยความเข้าใจ" เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้สิน โดยเน้นให้กลุ่มประชาชนที่มีภาระหนี้สินและกลุ่มประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างวินัยการเงินที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีแก่ประชาชนอีกด้วย"

Cr170760

สำหรับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ "มันหนี้" หรือ "Thai Debt Money" นั้น จะประกอบด้วย 6 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1) การบริการสำหรับผู้ป่วยเป็นหนี้ที่จะแบ่งระดับของภาวะหนี้อย่างเข้าใจ 2) การฟื้นฟูสุขภาพการเงินเพื่อให้มีสุขภาพการเงินที่ดีขึ้น 3) กฎหมายคลายหนี้ ในมุมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่างๆ 4) โปรแกรมคำนวณตรวจสุขภาพหนี้ รู้อาการหนี้ก่อนใคร 5) กูรูกู้รู้รวม เคล็ดลับเรื่องหนี้อย่างชาญฉลาด 6) การรณรงค์ป้องกันหนี้ ที่มีข่าวสารสาระความรู้ทั่วไปเรื่องการเงินไว้อย่างมากมาย พร้อมให้บริการแล้ว แค่คลิกมาที่ www.thaidebtmoney.com หรือ www.มันหนี้.com และ www.facebook.com/thaidebtmoney ซึ่งจะมีข้อมูลเพื่อช่วยเหลือประชาชนจัดการหนี้สิน ผ่านออนไลน์ที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และเข้าถึงทุกกลุ่ม สู่การมีวินัยทางการเงินที่ดีต่อไป