เคทีซีจัดกิจกรรม “รฤกวันวานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ณ สยามเฮ้าส์ และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เคทีซีจัดกิจกรรม “รฤกวันวานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

ณ สยามเฮ้าส์ และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

KTC230660 2

เมื่อเร็วๆ นี้ นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “รฤกวันวานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” โดยนำคณะสื่อมวลชนกว่า 40 ท่านเข้ารับฟังลำดับขั้นตอนของงานพระราชพิธี สัญลักษณ์และความหมายของสิ่งต่างๆ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยวิทยากรอาจารย์ชิษณุพงศ์ ฐิตะลักขณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และนักวิชาการอิสระ ณ สยามเฮ้าส์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ห้องดวงใจปวงประชา เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ไทยในยุครัตนโกสินทร์ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย และชมภาพยนตร์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงนำความอุดมสมบูรณ์จากดินสู่ฟ้า จากป่าสู่เมือง ในบรรยากาศที่โอบล้อมผู้ชม ด้วยระบบแสง สี เสียง อันทันสมัย และชมห้องเรืองรุ่งวิถีไทย เดินทางผ่านกาลเวลา เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของคนไทย ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบัน เพื่อทราบถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนปัจจัยและอิทธิพลที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน และสัมผัสประสบการณ์เสมือนบนเรือ และรถรางจำลองบนถนนเจริญกรุงถนนสายแรกของไทย เก็บภาพในมุมมองที่ไกลสุดตาบน รัตนโกสินทร์สกายวิว ภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในมุมที่สวยที่สุดของภูเขาทอง ป้อมมหากาฬ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะปราสาท โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ เทพทวี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับ

KTC230660