“AIRA Group” จัดทัพบริษัทในเครือสร้างความแข็งแกร่ง

“AIRA Group” จัดทัพบริษัทในเครือสร้างความแข็งแกร่ง

AIRA230560

คุณนลินี งามเศรษฐมาศ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดทัพคณะผู้บริหาร “AIRA Group” เดินหน้าต่อยอดความแข็งแกร่งทางธุรกิจ สู่ปีที่ 11 พร้อมโชว์ศักยภาพการเป็นผู้นำในธุรกิจด้านการเงินที่ครบวงจร เตรียมความพร้อมจ่อนำ 3 บริษัทลูก เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ