ปฏิทินข่าวสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) “EXIM Mobile Clinic” จ.อุบลราชธานี

ปฏิทินข่าวสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) “EXIM Mobile Clinic” จ.อุบลราชธานี

MR.HowPR080560ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจส่งออกในอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) “EXIM Mobile Clinic” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. หรือ 13.30-16.30 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพูดคุยแบบเจาะลึก ตอบปัญหาและช่วยเสริมศักยภาพด้านการเงิน การตลาด และการจัดการธุรกิจส่งออก สำรองที่นั่งด่วน! รับจำนวนจำกัด สอบถาม EXIM BANK สาขาขอนแก่น โทร. 0 4327 1535-7