SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคล ยื่นคำขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลักธนาคาร เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี

SME Development Bank จับมือ เครดิตบูโร อำนวยความสะดวกนิติบุคคล

ยื่นคำขอตรวจข้อมูลทางการเงินผ่าน 4 สาขาหลักธนาคาร

เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี

Cr150360 2

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ร่วมกับ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เพิ่มการให้บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรแก่กลุ่มนิติบุคคล ต่อยอดจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะกลุ่มบุคคลธรรมดา ผ่านที่ทำการสาขาของธนาคาร ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล บัญชีสินเชื่อของผู้ประกอบการที่มีการจัดเก็บในเครดิตบูโรแก่เจ้าของข้อมูลให้มากขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

Cr150360