อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ เปลี่ยนชื่อเป็น “เวอร์ทีฟ” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ เปลี่ยนชื่อเป็น “เวอร์ทีฟ” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

PR030360

เวอร์ทีฟ (Vertiv™) หรือชื่อเดิม อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ (Emerson Network Power) ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้แบรนด์ใหม่ในประเทศไทย พร้อมรุกตลาดเกิดใหม่ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอินโดจีน

เวอร์ทีฟ ในประเทศไทย ทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการแบบหลากหลาย ทั้งด้านจัดการการใช้พลังงาน ความร้อน และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีไอที ซึ่งมีแบรนด์ธงที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม เช่น ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure ™ และ Trellis ™ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: www.VertivCo.com

รายชื่อผู้บริหาร (จากซ้าย) :

1. คุณพิเชฏฐ เกตุรวม ผู้จัดการภูมิภาคอินโดจีน เวอร์ทีฟ ประจำสำนักงานประเทศไทย

2. มร.พอล เชอร์ชิล รองประธาน ฝ่ายขาย ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวอร์ทีฟ เอเชีย ประจำสำนักงานสิงคโปร์

3. มร.จี โฮ หลิง รองประธาน ฝ่ายผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นส์และการตลาด – เวอร์ทีฟ เอเชีย

# # # # #

เกี่ยวกับเวอร์ทีฟ :

เวอร์ทีฟ ออกแบบ ผลิต และให้บริการเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อการใช้งานในศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ เครือข่ายการสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐานทางพาณิชย์และอุตสาหกรรม เวอร์ทีฟหรือชื่อเดิม อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ รองรับตลาดการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ และคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่กำลังเติบโตอย่างมาก โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบโซลูชั่นส์ด้านการจัดการการใช้พลังงาน ความร้อน และการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีแบรนด์ธงชั้นนำ ได้แก่ ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure™ และ Trellis™ ยอดขายประจำปีงบประมาณ 2559 คิดเป็น $4.4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ