ขอเสนอบริการรับทำบัญชีครบวงจร และประกันชีวิต เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกังวลใจในเรื่องบัญชีภาษี & การประกันภัย และประกันชีวิตอีกต่อไป

ขอเสนอบริการรับทำบัญชีครบวงจร และประกันชีวิต เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกังวลใจในเรื่องบัญชีภาษี & การประกันภัย และประกันชีวิตอีกต่อไป

Bachelor010360

สำนักงานฯ ให้บริการด้านวิชาชีพตรวจสอบบัญชี จัดทำบัญชี และงานที่ปรึกษาทางบัญชี-ภาษีอากร รับจดทะเบียนบริษัทฯ/ห้างหุ้นส่วน รับจดเครื่องหมายการค้า จัดทำ WORK PERMIT และให้บริการจัดอบรมและสัมมนาทางด้านบัญชี และการเงิน ทั้งภาครัฐ-เอกชน

บริการของเรา :

o รับตรวจสอบบัญชี

o จัดทำบัญชีและภาษีอากร

o วางรูประบบบัญชี

o วางแผนดำเนินธุรกิจ

o จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลง+แก้ไข นิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์

o จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

o จัดทำและต่ออายุ Work Permit

o จัดหาบุคลากร และจัดอบรมสัมมนา

บริการประกันภัยสำหรับธุรกิจองค์กร และรายบุคคล อันได้แก่ :

o ประกันอุบัติเหตุ & สุขภาพ

o ประกันภัยที่อยู่อาศัย

o ประกันภัยรถยนต์

o ประกันภัยการเดินทาง และเพื่อยื่นขอ Visa

o ประกันชีวิต

ติดต่อ คุณพิสิษฐ์ โทร. 08-4531-4455, 09-1703-9161, 08-6328-4786, 02-7312509-11 แฟ็กซ์ : 02-7310569 www.bachelor-inter.com; และ www.thai-accounting.com; Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กราบขออนุญาตแชร์ภาพข่าวนี้ของท่านพิสิษฐ์น้าครับผม กราบขอบพระคุณท่านพิสิษฐ์เป็นที่สุดเลยน้าครับผม

Bachelor010360 2