แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขานรับ Thailand 4.0 ผลักดันนวัตกรรมแรงงานครบวงจร ชูกลยุทธ์ Manpower Innovator Model มั่นใจปีหน้าโตกว่า 10 เปอร์เซ็นต์แน่นอน

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขานรับ Thailand 4.0 ผลักดันนวัตกรรมแรงงานครบวงจร

ชูกลยุทธ์ Manpower Innovator Model มั่นใจปีหน้าโตกว่า 10 เปอร์เซ็นต์แน่นอน

Man250160 3

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยผลประกอบการปี 2559 เป็นไปตามเป้าที่ 3,500 ล้านบาท มั่นใจในเศรษฐกิจ และตลาดแรงงานในประเทศไทยในปี 2560 อนาคตทางด้านตลาดแรงงานยังคงเดินหน้า พร้อมชูกลยุทธ์ Manpower Innovator Model ซึ่งเป็นการปรับแนวทางรับมือกระแสเศรษฐกิจโลก และสนองนโยบายรัฐบาลไทยกับ Thailand 4.0 พร้อมก้าวสู่การวางรากฐานประเทศที่มั่นคง ผลักดันนวัตกรรมด้านแรงงานให้รองรับตลาดแรงงาน ทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน และความต้องการของแรงงานที่แท้จริง

Man250160 2

โดยเชื่อมั่นว่า Manpower Innovation Model จะเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนแรงงานสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย จะเติบโตขึ้นอีกกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ในปี 2560 อย่างแน่นอน

Man250160