“ฮอนด้า” รับ “ฉลากเขียว” ทุกรุ่นที่ผลิตในประเทศไทย พร้อมเปิดโรงงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ฮอนด้า” รับ “ฉลากเขียว” ทุกรุ่นที่ผลิตในประเทศไทย
พร้อมเปิดโรงงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Honda190658

ริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ (ซ้าย) รับมอบเครื่องหมาย “ฉลากเขียว” จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กลาง) และดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ขวา) เพื่อเป็นการรับรองว่ายนตรกรรมฮอนด้าทุกรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยได้ผ่านข้อกำหนด เป็นยนตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้ การทิ้งทำลาย ตลอดจนการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอกย้ำพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม “Blue Skies for Our Children” เพื่อส่งมอบสังคมที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานในอนาคต

ปัจจุบัน ฮอนด้าคือผู้ผลิตรถยนต์รายเดียวที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว และได้ส่งต่อรถยนต์เหล่านั้นให้กับลูกค้าเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนเข้าชมโรงงานสีเขียวที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย