มองยอดผลิตรถใหม่ปี 63 พอๆ กับปี 62 (B1406 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 13-19 ม.ค. 2563)

มองยอดผลิตรถใหม่ปี 63 พอๆ กับปี 62

B1406 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 13-19 ม.ค. 2563

B1406

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1406 ประจำวันที่ 13-19 ม.ค. 2563