เวสป้าโฉมใหม่ (B1387 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 02-08 ก.ย. 2562)

เวสป้าโฉมใหม่

B1387 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 02-08 ก.ย. 2562

B1387

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1387 ประจำวันที่ 02-08 ก.ย. 2562