BMW จับมือภาครัฐและพันธมิตรภาคเอกชน ดันประเทศไทยสู่อนาคต คาร์ แชร์ริ่ง ปลอดมลพิษ (B1379 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 08-14 ก.ค. 2562)

BMW จับมือภาครัฐและพันธมิตรภาคเอกชน ดันประเทศไทยสู่อนาคต คาร์ แชร์ริ่ง ปลอดมลพิษ

B1379 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 08-14 ก.ค. 2562

B1379

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1379 ประจำวันที่ 08-14 ก.ค. 2562